Mükellef Borçlarının Yapılandırılması

19 Ağustos 2016 gün ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna istinaden Belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunan mükelleflerin borçlarını yapılandırmak üzere Belediyemiz Çekmece Ek Hizmet Binası Gelir Servisi’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.