Misyon & Vizyon

Defne Belediyesi Misyonu;

Tarihi ve doğal değerleri koruyan, kültürel çeşitliliği zenginlik kabul eden, katılımcı, hoşgörü, çevreye ve insana saygılı, sosyal dayanışmaya değer veren, etnik ve kültürel değerlerinin farkında olan ve sahip çıkan, yüksek kentsel standartlara sahip, yaşanılası kimlikli bir dünya kenti olmaktır.

Bu Misyon Işığında Vizyonu;

Yaşam kalitesini yükselten, insan odaklı, etkin ve verimli hizmet üreten, herkes için eşit erişim ve ulaşım sağlayan, bireysel çıkarlarla toplumsal çıkarları bağdaştıran, kentlilerin üretken ve üretim sürecinde yer almasını sağlayan, bilgiye dayalı, demokratik şeffaf toplumcu anlayışla, akıllı kent yönetimini gerçekleştiren, güçlü yerel yönetimdir.

 
Değerlerimiz:
Biz;
-İnsan odaklı hizmet üreten,
-Kentlilerin kendilerini ilgilendiren karar süreçlerine katılımını gözeten,
-Bilgi edinme ve denetim hakkına saygılı,
-Kenti akılla yöneten,
-Hizmet sunumunda kalite, nitelik ve kentsel estetiği ön planda tutan,
-Dürüst ve şeffaf,
-Doğruluk ve yansızlık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı,
-Güler yüzle hizmet üreten,
-Kendini sürekli geliştiren,
-Var gücüyle kente ve kentlilere hizmet sunan,
-Yaratıcı bir hizmet kadrosuyuz…