Müdürlükler


DEFNE BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİ 

S.NO-  ÜNVANI                 ADI       SOYADI


1- Özel Kalem Müdürü Vek.   SELAHİTTİN KÜNEFECİ

2- Hukuk İşleri Müdürü Deniz AKAR

3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü   AYŞE GENÇAY

4-  Yazı İşleri Müdürü  HASAN ÇEKMECELİOĞLU

5- Mali Hizmetler Müdürü  VEDİ KÜÇÜK

6- Temizlik İşleri Müdürü  AYFER ERARSLAN

7- İmar ve Şehircilik Müdürü  SAMİ AKDOĞAN

8- Veteriner İşleri Müdürü  REFİK DURMUŞ

9- Ruhsat ve Denetim Müdürü  HÜSAMETTİN ESKİOCAK

10- Yapı Kontrol Müdürü  ESRA REYHANOĞULLARI

11- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü  NURSEL ÖZTÜRK

12- Zabıta Müdürü Vek. ORHAN SAHİLLİ 

13- Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü  MEHMET KARADAŞ

14- Fen İşleri Müdür Vek.  KERİM ÖZTÜRK

15- Destek Hizmetleri Müdür Vek.  SAMİ BEYAZ

16- Park ve Bahçeler Müdürü  ALİ ÖZTÜRK

17- Muhtarlık İşleri Müdürü  BEHRUZ AYNACI

18- Bilgi İşlem Müdürü  ALİ TEMİZ

19- Strateji Geliştirme Müdürü  KEMAL KADIOĞLU

20- Spor İşleri Müdürü ZEKİ GÜLEN

21- Etüd  Proje Müdür Vek.  ÜMİT ERYILMAZ

22- Teftiş Kurulu Müdürü  Kevser GÜNAY