Eğitim ve Kültür

Defne’deki eğitim istatistiklerine bakıldığında, okuma-yazma bilmeyen nüfusun oranının %4 olduğu görülmektedir. Okuma yazma bilmeyenlerin içinde kadınların oranı %78’le birinci sıradadır.

 

Toplam

Erkek

Kadın

Okuma yazma bilmeyen

3.508

765

2.743

Okuma yazma bilen

93.160

45.348

47.812

Bilinmeyen

2.221

1.568

653

Toplam

98.889

47.681

51.208